• Odbierz prezent
AIN: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (2021-03-22 23:56)

Spis załączników:

Zarząd spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 31 stycznia 2021 r. oraz raportu nr 3/2021 z dnia 15 marca 2021 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 z dnia 22 marca 2021 roku na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

Ponadto, w związku z niedochowaniem terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 w trybie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd informuje o konieczności publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 r., co nastąpi w dniu 29 marca 2021 r.

Tym samym nastąpiły dwa naruszenia obowiązków informacyjnych, tj.:
- publikacja raportu o zmianie terminu publikacji raportu okresowego (rocznego) na mniej niż 2 dni przed wcześniej wskazanym terminem;
- publikacja raportu kwartalnego w terminie wykraczającym poza 45 dni od zakończenia kwartału obrotowego.

Powodem zmiany terminu raportu rocznego jest konieczność zakończenia badania roku 2020, co z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 jest utrudnione.
Zarząd dochowa należytej staranności celem uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości, w szczególności poprzez założenie dłuższych okresów koniecznych do przeprowadzenia badania, w szczególności w reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 23:56:47Sławomir JaroszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk