• Odbierz prezent
AIN: Umorzenie obligacji serii B (2021-04-12 13:57)

Spis załączników:

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z dokonaniem w dniu 12 kwietnia 2021 r. wykupu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 2.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (oraz wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy), w dniu 12 kwietnia 2021 r. nastąpiło umorzenie tych obligacji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-12 13:57:37Sławomir JaroszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk