• Odbierz prezent
AIN: Nałożenie środka dyscyplinującego – zawieszenie obrotu akcjami i obligacjami (2021-03-23 22:32)

Spis załączników:

Zarząd spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 314/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect m. in. akcjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020.

Brak publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 nastąpił w momencie nieprzekazania w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2020, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020.

W uchwale wskazano, iż zawieszenie obrotu akcjami będzie obowiązywać do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2020, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto, także w dniu 23 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 315/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020. Powód jest tożsamy jak dla zawieszenia obrotu akcjami.

W uchwale wskazano, iż zawieszenie obrotu obligacjami będzie obowiązywać do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2020, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Obie uchwały wchodzą w życie z dniem 24 marca 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-23 22:32:00Sławomir JaroszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk