• Odbierz prezent
Ailleron podsumowuje mocne I półrocze 2022 – Grupa systematycznie poprawia kluczowe parametry działalności
fot. pexels.com

W pierwszym półroczu 2022 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 178,4 mln zł, co jest poziomem ponad 2-krotnie wyższym (wzrost o 109%) do analogicznego okresu w roku 2021. Ponadto Spółka wykazała EBITDA (bez one off) na poziomie 23,3 mln zł, czyli o ok. 73% wyższym od wyniku zrealizowanego w roku poprzednim. Pozostałe parametry również pokazują pozytywny trend w rozwoju biznesu spółki – zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł mln zł, rosnąc r/r o ponad 102%., zysk netto osiągnął pułap ok 12,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 206% - bez kosztów jednorazowych związanych z przejęciem wynik netto byłby jeszcze lepszy i wyniósłby ok 15,8 mln zł. Sprzedaż exportowa stanowi już 76% przychodów - wzrosła na przestrzeni 6M 2022 roku do 135 mln zł i osiągnęła dynamikę 179%.

- Wyniki jakimi możemy pochwalić się za pierwsze półrocze pokazują skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy Ailleron przez wzrost organiczny i akwizycje. Systematycznie poprawiamy kluczowe parametry finansowe, co powinno cieszyć naszych Akcjonariuszy. Bez uwzględnienia kosztów zdarzeń jednorazowych wynik netto w I półroczu ukształtował się na poziomie ok.15,8 mln zł – tj. niemal 3 krotnie wyższym niż w okresie 6M 2021 roku. Oznacza to, że część przypadająca dla akcjonariusza dominującego wynosi ok 2,9 mln zł., a pozostała część w wysokości 12,9 mln zł to zysk dla akcjonariuszy mniejszościowych. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku pełna wartość zysku netto wyniosła niespełna 4,1 mln zł z czego ok 1,9 mln zł był to zysk przypadający dla akcjonariusza dominującego. Pokazuje to, iż obrany kierunek przynosi wymierne korzyści dla Akcjonariuszy Ailleron, do czego dążymy. Ponadto charakter branży, w której działamy oraz model biznesowy, gdzie eksport odgrywa znaczącą rolę, dają potencjał do dynamicznego rozwoju i dalszego wzrostu wartości spółki. Zdecydowana większość naszych obecnych i potencjalnych klientów nadal widzi dużą potrzebę digitalizacji swoich biznesów i rozwiązań, w tym wdrażania systemów komunikacji zdalnej. Nie widzimy w przewidywalnej przyszłości ryzyka spadku przychodów, Dynamiczny wzrost biznesu Software Mind, planowane dalsze akwizycje oraz potencjał FinTechowej części biznesu pozwalają prognozować dalszy wzrost Grupy Ailleron. mówi Tomasz Król, Członek Zarządu, CFO Ailleron S.A.

Z kwartału na kwartał eksport w przychodach sukcesywnie rośnie – na koniec drugiego kwartału stanowił już niemal 76%. Spółka dokłada wszelkich starań i tak profiluje biznes by utrzymać ten trend w przyszłości. Grupa aktywnie działa w trzech segmentach – Technology Services operujący w ramach spółki Software Mind oraz FinTech i HotelTech operujące w ramach Ailleron.

Dominującym segmentem działalności Grupy pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży oraz wyników, jest Technology Services, obejmujący kompleksowe rozwiązania informatyczne dla branży finansowej i e-commerce oraz usługi świadczone w oparciu o własne produkty i platformy telekomunikacyjne. Wśród klientów angażujących ten obszar Grupy Ailleron są podmioty zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem firm z UK, USA, krajów skandynawskich i Europy Zachodniej. Technology Services w trakcie I półrocza 2022 r. zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 147,6 mln zł, co oznacza wzrost o 152% r/r. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 22,3 mln zł (bez one off) i był o blisko 11,8 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ramach tego segmentu pojawia się efekt konsolidacji w związku
z dokonanymi akwizycjami.

W przypadku drugiego istotnego segmentu działalności Spółki – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów w I połowie roku wyniósł 28 mln zł, notując wzrost o 21%. FinTech zakończył 6 miesięcy 2022 r. ujemnym wynikiem operacyjnym na poziomie 3,4 mln zł. Eliminując jednak z wyników negatywny wpływ realizowanego kontraktu w części Corporate oraz koszty inwestycji, jakie są ponoszone w obszarze LiveBank SaaS, a nie podlegające z uwagi na swój charakter kapitalizacji w ramach powstającego produktu, osiągnięty wynik na poziomie segmentu FinTech byłby lepszy o ok. 4,8 mln zł i osiągnąłby poziom dodatni na poziomie blisko 1,4 mln zł. Obszary segmentu FinTech - LiveBank, Challenger, LeaseTech - z uwagi na duże zainteresowanie procesem digitalizacji, wygenerowały satysfakcjonujący poziom wyniku operacyjnego. Są to obszary, w których Grupa prowadzi niemal w 100% sprzedaż w oparciu o rozliczenie T&M.

Konsekwentnie realizujemy swój nadrzędny cel budowy Grupy będącej liderem w wybranych specjalizacjach sektorowych i technologicznych. Dokonane dotychczas przez Spółkę akwizycje przynoszą wieloaspektowe korzyści – od możliwości ekspansji i rekrutacji na nowych rynkach, aż po znaczącą i przede wszystkim systematyczną poprawę kluczowych parametrów finansowych widoczną na poziomie raportów. Dodatkowo, ukierunkowanie całej Grupy na eksport i trzymanie się wysokomarżowych produktów pozwala wciąż z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość, co jest również istotne z punktu widzenia naszych inwestorów – wyjaśnia Tomasz Król.

***

Grupa Ailleron

Ailleron jest globalną firmą informatyczną, tworzącą pionierskie produkty dla bankowości, finansów, telekomunikacji, hotelarstwa i oferującą najwyższej jakości usługi informatyczne świadczone zarówno w kraju, jak i za granicą. Flagowe produkty Grupy - LiveBank, Steering of Roaming i iLumio są z powodzeniem stosowane na całym świecie, umożliwiając jej klientom pozyskanie przewagi rynkowej dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz cyfrowych kanałów komunikacji.

Wiedza i doświadczenie ponad 1500 wysokiej klasy specjalistów, oddziały w Europie, USA oraz rozwijająca się sieć partnerów, pozwalają skutecznie dostarczać najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne, które są wybierane przez najlepsze marki w swoich sektorach. Rozwiązania Ailleron zostały wielokrotnie docenione na arenie międzynarodowej zdobywając wyróżnienia m.in. na FinovateFall w Nowym Jorku, EFMA Digital and Mobile Excellence czy European Business Awards. W kraju zaś jest laureatem takich nagród jak Hit Roku dla Instytucji Finansowych, Gazele Biznesu czy Diamenty Forbesa.

Spółka notowana na rynku publicznym od 2011, w tym od roku 2015 na rynku głównym GPW.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk