• Odbierz prezent
AGROMEP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 25 listopada 2021 r. (2021-11-25 14:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
AGROMEP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 listopada 2021 roku posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Imię i nazwisko/Nazwa Akcjonariusza: Janina Miszkiewicz
Liczba akcji przysługujących akcjonariuszowi na WZA: 2.272.500
Liczba głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi na WZA: 4.545.000
Udział na WZA w głosach: 100,00%
Udział na WZA w akcjach: 100,00%
Udział w głosach ogółem: 78,91%
Udział w kapitale zakładowym ogółem: 69,71%

Łączna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AGROMEP S.A. wyniosła 4 545 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGROMEP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Kościan
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gostyńska71
(ulica)(numer)
+48 65 511 09 09+48 65 511 09 08
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
698-17-36-398
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Łukasz MiszkiewiczPrezes ZarząduŁukasz Miszkiewicz
2021-11-25Anna PostaremczakCzłonek ZarząduAnna Postaremczak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk