• Odbierz prezent
AGROMEP S.A.: Skup akcji własnych – stopień realizacji programu (2021-02-22 21:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
AGROMEP S.A.
Temat
Skup akcji własnych – stopień realizacji programu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 lutego 2021 roku działając na podstawie Uchwały nr 21/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym nr 24/2020, Emitent dokonał dwóch transakcji nabycia akcji własnych, które odbyły się poza rynkiem NewConnect a nabytych zostało 229.100 (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za sztukę.

W wyniku dokonania powyższych transakcji łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. wynosi 229.100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, odpowiadających 229.100 głosom na WZA, tj. stanowiących 7,03% kapitału zakładowego oraz 3,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie Spółka posiada 700.541 akcji własnych, odpowiadających 700.541 głosom na WZA, tj. stanowiących 21,49% kapitału zakładowego oraz 12,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Łukasz MiszkiewiczPrezes ZarząduŁukasz Miszkiewicz
2021-02-22Anna PostaremczakCzłonek ZarząduAnna Postaremczak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk