• Odbierz prezent
Wyniki finansowe Grupy Agora - gazeta,media, notowania, GPW
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki osiągnęła Agora w I półroczu 2017 r.
- o wzroście notowań Agory i jego możliwych powodach

Agora opublikowała swoje wyniki finansowe za I półrocze 2017 r. Kurs akcji Spółki poszedł bardzo mocno w górę pomimo poniesionej straty. Jak to możliwe?

 

Wyniki finansowe

W raporcie półrocznym za I półrocze 2017 r. Agora S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe prezentujące jej sytuacje majątkową i finansową w I półroczu 2017 r.

Przychody Grupy Kapitałowej Agora zmniejszyły się nieznacznie, spadając z ponad 584,7 mln zł wI półroczu 2016r. do niespełna 583,7 mln zł w I półroczu 2017 r.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł jednak z niespełna 1,7 mln zł w I półroczu 2016 r. do ponad 10,3 mln zł w analogicznym okresie roku bieżącego. Strata netto Grupy zmniejszyła się z ponad 11,1 mln zł w I półroczu 2016 r. do niespełna 5,4 mln zł w I półroczu br. Na jedną akcję przypadło w I półroczu 2017 r. 0,16 zł, w stosunku do 0,26 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wartość majątku Grupy wyniosła na koniec czerwca 2017 r. niemal 1,462 mld zł, w stosunku do ponad 1,569 mld zł na koniec grudnia 2016 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były w I półroczu 2017 r. dodatnie,  podobnie jak z działalności inwestycyjnej. Przepływy z działalności finansowej były natomiast ujemne. Stan środków pieniężnych zwiększył się wskutek tych przepływów o ok. 26,2 mln zł.

 

Notowania Agora S.A.

Pomimo osiągniętej straty, notowania Agory uległy zdecydowanej poprawie. Około 5 minut przed godz. 16:00 akcje Agory zyskiwały na wartości 5,54%.

 Kurs akcji Agora 11-08-2017

 

Jak to możliwe, że inwestorzy tak dobrze zareagowali mimo poniesionej przez Grupę straty? Po pierwsze, przepływy pieniężne ogółem były dodatnie, a przede wszystkim dodatnie były przepływy z działalności operacyjnej. Po drugie, znacząco zwiększył się zysk operacyjny. Oznacza to, że Grupa Kapitałowa Spółki zarabia na swojej głównej działalności, a strata jest wynikiem niekorzystnych zdarzeń na działalności finansowej oraz płaconego podatku. Po trzecie inwestorzy mogli oczekiwać, że wyniki będą gorsze od rzeczywiście osiągniętych przez Spółkę wyników.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk