• Odbierz prezent
Agora z wynikami za 1 półrocze 2019 r. Wyższe przychody nie przełożyły się na zysk spółki

Spółka Agora przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody osiągnięte przez spółkę były wyższe niż rok wcześniej. I półrocze Agora zakończyła stratą. Osiągnięte wyniki nie zniechęciły inwestorów i w pierwszych godzinach handlu cena akcji spółki utrzymywała się powyżej czwartkowego zamknięcia.

 

6 września przed sesją na GPW spółka Agora opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 578,2 mln zł wobec 536,3 mln zł rok wcześniej. Były więc wyższe o 7,82% rok do roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 8,7 mln zł wobec straty wynoszącej 9,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I półroczu strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 11,3 mln zł wobec zysku netto wynoszącego 8,5 mln zł rok wcześniej.

Do wyższych przychodów w I półroczu 2019 r. przyczynił się przede wszystkim wzrost przychodów w segmentach Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna. Do wzrostu przychodów w segmencie filmowym przyczyniła się m. in. wyższa frekwencja w kinach. Niższe przychody osiągnęły natomiast segmenty Druk, Prasa i Radio. Szczególny wpływ miała tu trudna sytuacja na rynku prasowym.

W I półroczu koszty operacyjne były wyższe o 8,1% i wyniosły 590,1 mln zł. W raporcie poinformowano, że czynnikiem wpływającym na ten wzrost była rezerwa restrukturyzacyjna związana z ograniczeniem działalności poligraficznej w wysokości 5,6 mln zł utworzona w I kwartale 2019 r. Główny wpływ na wzrost kosztów operacyjnych miały wyższe koszty m. in. usług obcych, wynagrodzeń, związane z działalnością rozwojową – wzrostem sieci kin Helios i skali działalności gastronomicznej.

W II kwartale przychody wyniosły 269,8 mln zł wobec 258,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były one wyższe o 1,7% od oczekiwań analityków na poziomie 265,3 mln zł. W tym okresie koszty operacyjne spadły o 0,7% do poziomu 279 mln zł. II kwartał Agora zakończyła stratą netto w wysokości 8,7 mln zł. Była ona wyższa niż zakładał konsensus analityków, którzy spodziewali się straty na poziomie 7,7 mln zł.

W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW cena akcji spółki Agora utrzymywała się na plusie 3,85%.

Czytaj także: Grupa Agora ze znaczną stratą za 1Q, mimo wzrostu przychodów. Co się dzieje?

Spółka medialno-wydawnicza Agora w środę 15 maja opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Wydawca m.in. Gazety Wyborczej odnotował w pierwszym kwartale skonsolidowaną stratę przekraczającą 5 mln złotych, w porównaniu do ponad 8 mln zysku w analogicznym okresie rok wcześniej. Mimo tego, prz.. Czytaj
Grupa Agora ze znaczną stratą za 1Q, mimo wzrostu przychodów. Co się dzieje?

Notowania: Agora SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:AGO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk