• Odbierz prezent
Agora spółka

29 maja spółka z branży medialnej Agora opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa spadły przychody z działalności kinowej. Spółka musi odroczyć w czasie cele finansowe zawarte w jej strategii.

 

29 maja przed sesją na GPW Agora opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 289,6 mln zł wobec 308,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 6,1% rok do roku. Wynik EBITDA wyniósł 44,6 mln zł i był wyższy o 18% niż przed rokiem. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 19,5 mln zł wobec 471 tys. zł zysku rok wcześniej. I kwartał 2020 r. spółka zakończyła stratą netto w wysokości 42,7 mln zł wobec straty wynoszącej 5 mln zł przed rokiem.

Spadek przychodów w największym stopniu dotyczył sprzedaży biletów do kin, która spadła o 20% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż barowa w kinach spadła o 16% rok do roku. Kina są zamknięte od 12 marca ze względu na pandemię koronawirusa.

Pomimo zamknięcia kin w marcu, w I kwartale segment Film i Książka wypracował wynik EBITDA w wysokości 35 mln zł. Był on niższy o 22% niż przed rokiem, kiedy wyniósł 45,1 mln zł. Przychody tego segmentu wyniosły 140,1 mln zł i były niższe o 11,3% niż rok wcześniej. Według szacunków spółki, w I kwartale sprzedano 12,2 mln biletów w porównaniu do 18,8 mln zł przed rokiem

W segmencie prasowym zysk EBITDA wyniósł 2,1 mln zł wobec 8,5 mln zł ujemnego wyniku przed rokiem. Przychody tego segmentu wyniosły 52,5 mln zł i były niższe o 15,5% niż rok wcześniej. Koszty uległy obniżeniu o 28% do poziomu 51,9 mln zł. Spółka poinformowała, że spadek kosztów tego segmentu wynikał m.in. z ograniczenia działalności poligraficznej oraz mniejszego druku wydawanych tytułów, niższych kosztów reklamy oraz spadku kosztów wynagrodzeń (w związku ze zwolnieniami grupowymi).

Agora poinformowała, że na koniec marca liczba subskrypcji cyfrowych na Wyborcza.pl wyniosła 236,5 tys. i była o 34% większa niż przed rokiem.

Przychody segmentu reklamy zewnętrznej spadły o 11% rok do roku, a wynik EBITDA tego segmentu spadł do 6,8 mln zł z poziomu 8,1 mln zł rok wcześniej.

Przychody z działalności internetowej Agory wzrosły o prawie 10 mln zł do poziomu 47,4 mln zł, a EBITDA wzrosła do 4,2 mln zł z poziomu 2,8 mln zł przed rokiem.

Przychody segmentu radiowego wyniosły 23,5 mln zł i były wyższe o 6,3% niż rok wcześniej. EBITDA tego segmentu utrzymała się na zbliżonym poziomie 3,2 mln zł jak przed rokiem.

W I kwartale Agora dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych spółek Domiporta i Foodio Concepts, które obciążyły wyniki grupy kwotą 21,4 mln zł. Negatywnie wpłynęły także różnice kursowe, które obniżyły wynik netto o 27,1 mln zł. W I kwartale Agora uzyskała natomiast 6,7 mln zł zysku ze sprzedaży nieruchomości.

Poprzedniego dnia spółka poinformowała, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w zaplanowanym horyzoncie czasowym.

W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW kurs akcji spółki Agora spadł o 3,6%.

Notowania: Agora SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:AGO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk