• Odbierz prezent
AGORA: Rezygnacja członka Zarządu Agory S.A. (2021-10-20 12:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Rezygnacja członka Zarządu Agory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu numer 16/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. o zamiarze złożenia rezygnacji przez Panią Agnieszkę Sadowską z pełnionej przez nią funkcji członkini Zarządu Spółki, informuje, że w dniu 20 października 2021 r. Spółka otrzymała od Pani Agnieszki Sadowskiej rezygnację z pełnienia funkcji członkini Zarządu i udziału w Zarządzie Agory S.A. ze skutkiem natychmiastowym.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


20/2021 Resignation of a member of the Management Board of Agora S.A.
Regulatory filing

The Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Agora", "Company") with reference to the report no. 16/2021 of 30 July 2021 on the intention to resign by Ms Agnieszka Sadowska from her position as a member of the Management Board of the Company, informs that on 20 October 2021 the Company received from Ms Agnieszka Sadowska resignation from the position of a member of the Management Board and participation in the Management Board of Agora S.A. with immediate effect.

Legal basis: § 5 point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state.AGORA SA(pełna nazwa emitenta)AGORA
Media (med)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-732
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Czerska
8/10(ulica)
(numer)022 555 60 17
022 840 00 67(telefon)

(fax)investor@agora.pl
www.agora.pl(e-mail)

(www)526-03-05-644
011559486(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-20Anna Kryńska-GodlewskaCzłonek zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk