• Odbierz prezent
Agora spółka

13 marca spółka z branży medialnej Agora opublikowała raport roczny za 2019 r. W IV kwartale spółka osiągnęła wyniki lepsze niż przed rokiem. Przewyższyły one także szacunki analityków.

 

13 marca przed sesją na GPW Agora przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r.

W IV kwartale przychody wyniosły 378,2 mln zł. Były one wyższe o 9,3% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Okazały się też wyższe o 2,4% od konsensusu analityków na poziomie 365,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 54,5 mln zł. Wynik ten był wyższy o 14,7% niż przed rokiem. Okazał się też wyższy o 5,3% od konsensusu analityków na poziomie 51,7 mln zł. W IV kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 17,7 mln zł wobec 0,3 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 5800% rok do roku. Okazał się on o 17% wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 15,1 mln zł.

Agora odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży usług reklamowych, wyższe przychody z działalności gastronomicznej, wyższe wpływy ze sprzedaży barowej w kinach sieci Helios dzięki wyższym średnim cenom w barach, wyższe przychody ze sprzedaży wydawnictw, wyższe przychody z działalności filmowej w efekcie większej liczby nowych tytułów w dystrybucji kinowej, nieznaczny spadek wpływów ze sprzedaży biletów z powodu niższej frekwencji oraz niższe wpływy ze sprzedaży usług poligraficznych ze względu na mniejszy wolumen zamówień oraz zamknięcie dwóch z trzech drukarni w lipcu 2019 r.

W całym 2019 roku przychody wyniosły 1,25 mld zł wobec 1,14 mld zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 24,68 mln zł wobec 875 tys. zł w poprzednim roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3,54 mln zł wobec 5,09 mln zł przed rokiem.

Uzyskane przez spółkę wyniki ucieszyły inwestorów. W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW kurs akcji Agory rośnie o 9%.

Notowania: Agora SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:AGO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk