• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (2021-03-15 17:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje,
iż w dniu 15 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej
z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożyła spółka Aforti Factor S.A.

Sprzedaż akcji przez Aforti Factor S.A. składała się z dwóch transakcji (1.130 akcji oraz 580 akcji)
a nabywcami akcji zostali managerowie pracujący w Grupie Kapitałowej Emitenta. Transakcja miała charakter incydentalny, dotyczyła akcji serii I dotychczas nie wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect oraz miała na celu docenienie najlepszych wyników sprzedażowych wypracowanych w ostatnim roku obrotowym.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-19-2021 ZALACZNIK_mar19 Aforti_Factor 15_03_2021.pdf
Aforti-Holding-RB-ESPI-19-2021_Zawiadomienie_osób_bliskozwiązanych_-_Notification_of_transactions_of_persons_discharging_managerial_responsibilities.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Notification of transactions of persons discharging managerial responsibilities

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company", "Issuer") hereby announces that on 15 March 2021 the Company received a notification of transactions by a person closely related to a person discharging managerial responsibilities in the Company.

The notification was submitted by Aforti Factor S.A.

The sale of the Issuer's shares by Aforti Factor S.A. consisted of two transactions (1,130 shares and 580 shares) at a nominal price of PLN 1.00 per share and the purchasers were managers working in the Issuer's Capital Group.
The transaction was incidental, related to series I shares of the Issuer, not yet introduced to trading on the NewConnect market and was intended to appreciate the best sales results achieved in the last financial year.

The notifications are attached to this report.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk