• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - AFORTI Factor S.A. (2021-02-23 19:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - AFORTI Factor S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 22 lutego 2021 r. jego spółka zależna: Aforti Factor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Aforti Factor"), zawarła znaczącą umowę sprzedaży akcji serii I Emitenta z inwestorem indywidualnym. Aforti Factor dokonała sprzedaży 90.000 akcji Aforti Holding S.A. (stanowiących 0,995% kapitału zakładowego Spółki) za cenę 70,00 PLN za 1 akcję. Po transakcji Aforti Factor S.A. posiada bezpośrednio 14.350 akcji Emitenta.

Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej szacowana wartość aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-13-2021-zawarcie istotnej umowy.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of a significant agreement by a subsidiary- Aforti FACTOR

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer") informs that today it became informed that on 22 February 2021 its subsidiary company: Aforti Factor S.A., based in Warsaw (hereinafter: "Aforti Factor"), entered into a significant agreement for the sale of the Issuer's Series I shares with an individual investor. Aforti Factor sold 90,000 shares of Aforti Holding S.A. (representing 0.995% of the share capital of the Company) at a price of PLN 70.00 per share. After the transaction Aforti Factor S.A. directly holds 14,350 shares of the Issuer.

The criterion for considering the Agreement as significant was the fact that its estimated asset value exceeds 10% of the equity of the Issuer's Capital Group.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk