• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Zakończenie pierwszego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC (2021-03-01 08:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zakończenie pierwszego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 43/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy z brokerem, który ma doprowadzić do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, oraz raportu bieżącego ESPI 47/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku dotyczącym utworzenia podmiotu zależnego od Emitenta AFORTI PLC z siedziba w Wielkiej Brytanii, raportu bieżącego ESPI 50/2020 z dnia 1 września 2020 roku, raportu bieżącego ESPI 75/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku dotyczącego przeszacowania wartości akcji Aforti Exchange S.A. oraz ESPI 76/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Aforti PLC, informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii informację o zakończeniu przez nią w dniu 26.02.2021r. wstępnej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W pierwszej rundzie wzięło udział 17 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 525.529 akcji Aforti PLC za kwotę 394.147,03 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 27,7 milionów GBP. Spółka zależna od 1 marca 2021 roku rozpocznie drugą rundę oferowania swoich akcji w ramach oferty prywatnej.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-15-2021- placing.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Increase in the share capital of the subsidiary Aforti PLC

The Management Board of Aforti Holding S.A., with its registered office in Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer"), in reference to the current report ESPI 43/2020 dated July 22, 2020 concerning the conclusion of an agreement with a broker that will lead to an indirect public listing of the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A. based in Warsaw on the Main Market of the London Stock Exchange, as well as a current report ESPI 47/2020 dated August 18, 2020 regarding the establishment of the Issuer's subsidiary AFORTI PLC based in the United Kingdom, a current report ESPI 50/2020 dated September 1, 2020, a current report ESPI 75/2020 dated December 10, 2020 regarding the revaluation of Aforti Exchange S.A. shares, and a current report ESPI 76/2020 dated December 11, 2020 regarding an increase in the share capital of the Issuer's subsidiary Aforti PLC, informs that today the Issuer has been informed by its subsidiary Aforti PLC, based in the United Kingdom, that it has completed the initial round of offering new issue shares in a private placement on 26/02/2021.

The first round was attended by 17 individual investors who subscribed for a total of 525,529 Aforti PLC shares for GBP 394,147.03 confirming a valuation of the company post money of approximately GBP 27.7 million. The subsidiary will commence a second round of offering its shares in a private placement from 1 March 2021.

The actions taken allow the continuation of activities carried out by a UK broker aimed at indirectly floating the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A., headquartered in Warsaw, on the Main Market of the London Stock Exchange and raising up to €5 million in a private placement and another £4.5 million in an initial public offering on the LSE.
The offering of new issue shares in a private placement of Aforti PLC is related to the next stage of activities aimed at further implementation of the strategy of the Issuer's Capital Group.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01 Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk