• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – marzec 2021 r. (2021-04-02 08:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – marzec 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za marzec 2021 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu 2021 r. wyniosła ok. 439 315 tyś. PLN oraz była wyższa o 364,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 954 957 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 208,90 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2021 r. wyniosła ok. 102 331 tyś. PLN. Stanowi to wzrost o 43,85 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 224 936 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 85,67 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W marcu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 1 482 tyś. PLN oraz była niższa o 63,39 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 3 177 tyś. PLN wierzytelności, notując obniżkę o 61,83 % rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W marcu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 119,02 mln EUR i była wyższa o 213,02 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 259,30 mln EUR, co oznacza wzrost o 161,28 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W marcu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6082.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za marzec 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-22-2020-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-3-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - February 2021

The Management Board of AFORTI Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer") hereby provides to the public the estimated operating and sales figures of the AFORTI Capital Group for March 2021.
1) Currency exchange on online platforms
The value of trading on currency exchange platforms in March 2021 amounted to approximately PLN 439,315 thousand and was 364.13% higher compared to the same period of the previous year.

On a cumulative basis, after three months of 2021, the total value of turnover on the foreign exchange platform reached approximately PLN 954,957 thousand, an increase of 208.90% year-on-year.

2) Recovery orders
The nominal value of recovery orders in March 2021 was approximately PLN 102,331 thousand. This represents an increase of 43.85 % compared to the same period of the previous year.

Cumulatively, after three months of 2021, the nominal value of collection orders reached approximately PLN 224,936 thousand, an increase of 85.67 % year-on-year.

3) Debt claims financed
In March 2021, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted to approximately PLN 1,482 thousand and was 63.39 % lower than in the same period of the previous year.

In cumulative terms, after three months of the current year AFORTI Factor financed a total of approx.  PLN 3 177 thousand of receivables, down 61.83 % year on year.

4) Total sales
In March 2021, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately EUR 119.02 million, an increase of 213.02 % year-on-year.

On a cumulative basis, after three months of 2021, total sales in the AFORTI Group reached approximately EUR 259.30 million, an increase of 161.28 % year-on-year.

5) Total number of customers
In March 2021, the total number of customers in the AFORTI Capital Group was 6082.

A table containing the reported estimates for March 2021 together with comparative data is attached to this current report.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk