• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – luty 2021 r. (2021-03-02 08:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – luty 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za luty 2021 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2021 r. wyniosła ok. 259 234 tyś. PLN oraz była wyższa o 155,68 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 500 946 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 145,22 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2021 r. wyniosła ok. 75 777 tyś. PLN. Stanowi to wzrost o 138,03 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 122 607 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 145,15 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W lutym 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 937 tyś. PLN oraz była niższa o 59,47 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 1 695 tyś. PLN wierzytelności, notując obniżkę o 60,36 % rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W lutym 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 75,67 mln EUR i była wyższa o 132,51 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 140,28 mln EUR, co oznacza wzrost o 129,14 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W lutym 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 5 999.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za luty 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-16-2020-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-2-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - February 2021.

The Management Board of AFORTI Holding S.A. with its seat in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company", "Issuer") hereby submits Publication of the AFORTI Capital Group operating and sales estimates for February 2021.
1) Currency exchange on online platforms
The value of turnover on the currency exchange platform in February 2021 amounted to approximately
PLN 259,234 thousand and was 155.68 % higher than in the same period of the previous year.

On a cumulative basis, after two months of 2021, the total value of turnover on the foreign exchange platform reached PLN 500,946 thousand, an increase of 145.22% year-on-year.

2) Recovery orders
The nominal value of recovery orders in February 2021 was approximately PLN 75,777 thousand. This represents an increase of 138.03 % compared to the same period of the previous year.

Cumulatively, after two months of 2021, the nominal value of collection orders reached PLN 122,607 thousand, an increase of 145.15 % year-on-year.

3) Debt claims financed
In February 2021, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted to approximately
PLN 937 thousand and was 59.47 % lower than in the same period of the previous year.

Cumulatively, after two months of the current year, AFORTI Factor financed a total of PLN 1,695 thousand of receivables, recording a reduction of 60.36 % year-on-year.

4) Total sales
In February 2021, total sales in the AFORTI Capital Group amounted to approximately EUR 75.67 million, an increase of 132.51 % year-on-year.

On a cumulative basis, after two months of 2021, total sales in the AFORTI Capital Group reached EUR 140.28 million, an increase of 129.14 % year-on-year.

5) Total number of customers
In February 2021, the total number of customers in the AFORTI Capital Group was 5,999.

A table containing the reported estimates for February 2021 together with comparative data is attached to this current report.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk