• Odbierz prezent
AFH: RB EBI 19/2021 - Wykup obligacji serii P11 (2021-03-17 08:32)
fot. freepik.com
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17 marca 2021 roku dokonał wykupu 414 szt. Obligacji serii P11 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buy out of the P11 series bonds
The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the "Company", "Issuer") informs that on March 17, 2021 it redeemed 414 units of P11 series bonds for cancellation.

Legal basis:
Article 3, Paragraph 1, Point 6) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-17 08:32:43Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk