• Odbierz prezent
AFH: Powołanie członka zarządu na kolejną kadencję (2021-04-19 17:13)
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Pana Pawła Opokę na kolejną 3 letnią kadencję i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 maja 2021 roku.
Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appointment of a member of the Management Board for a further cadence
The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company", "Issuer") hereby informs that on 19 April 2021 the Company's Supervisory Board adopted a resolution appointing Mr Paweł Opoka to the Management Board for another 3-year term of office, and entrusting him with the function of Vice-President of the Management Board from 16 May 2021.
The professional resume of the newly appointed Member of the Management Board is attached to this report.

Legal basis:
Article 3, Paragraph 1, Point 7) of the Exhibit 3 „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-19 17:13:03Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk