Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
AFC: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok - AKCEPT Finance S.A. (2023-05-28 14:56)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.

W raporcie bieżącym EBI nr 2/2023 z dnia 25.01.2023 roku - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku Akcept Finance Spółka Akcyjna - został wskazany termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok na dzień 30.05.2023 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok został ustalony na dzień 16.06.2023 roku.

Ewentualne dalsze zmiany daty przekazywania raportu rocznego lub raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-05-28 14:56:47Paweł BarańskiPrezes Zarządu
2023-05-28 14:56:47Monika TymińskaCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk