• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. (2021-06-02 18:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Józefa Zajączka, nr 11, lok. 14 w Warszawie.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 13 planowanego porządku zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
PlikOpis
1a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AISA 29.06.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
1b_projekty uchwał AISA 29.06.2021.pdfProjekty uchwał_ZWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Marek Orłowski
Prezes Zarządu
Marek Orłowski
2021-06-02Anna Aranowska-Bablok Członek ZarząduAnna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk