• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2021-05-01 00:38)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży 8252 101184489
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 895-2 069-424-481
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-23 4431 532-5 240356
Zysk (strata) netto-21 145528-4 726123
Zysk (strata) na akcję
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-1,670,04-0,370,01
- rozwodniony-1,670,04-0,370,01
Całkowite dochody ogółem-21 145528-4 726123
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa trwałe128 748146 61727 89934 429
Aktywa obrotowe3 5382 711767637
Aktywa ogółem132 286149 32828 66635 066
Kapitał własny109 243130 38923 67230 619
Zobowiązania długoterminowe12 96210 8642 8092 551
Zobowiązania krótkoterminowe10 0818 0762 1841 896
Pasywa ogółem132 286149 32828 66635 066
2020201920202019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 660-3 293-595-766
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej356-5 41080-1 258
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 3328 4945211 976
Przepływy pieniężne netto razem28-2096-49
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1_Adiuvo_JSF_2020..pdfSprawozdanie finansowe Adiuvo 2020.
2_Adiuvo_SzDZ_2020..pdfSprzawozdanie Zarządu Adiuvo z działalności.
3_SzB_Adiuvo_2020..pdfSprawozdanie z badania JSF.
4_Adiuvo_Ocena RN..pdfOcena Rady Nadzorczej.
5_Adiuvo_Oświadczenie RN dot. KA..pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komietteu Audytu.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-04-30Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk