• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów w postaci akcji spółki zależnej (2021-04-09 20:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Informacja nt. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów w postaci akcji spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów w postaci akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A. [CCT] wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments.

Wobec aktualnych uwarunkowań rynkowych i branżowych oraz dotychczasowych wyników działalności CCT, Emitent wspólnie z CCT rozważy szereg scenariuszy odnoszących się m.in. do kierunków oraz zasadności dalszego rozwoju lub zaprzestania rozwoju poszczególnych marek, angażowania własnych zasobów oraz partnerów zewnętrznych, jak również scenariusz pozyskania dla CCT niepowiązanego inwestora kapitałowego, przy czym Emitent nie wyklucza udziału inwestorów z branży odmiennej od branży, w której działa CCT.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłego kierunku rozwoju spółki zależnej.

O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-09Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-04-09Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk