• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok (2021-04-29 20:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 w sprawie odpisów aktualizujących wpływających na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z korektami konsolidacyjnymi, odpisy aktualizujące odnoszące się do jednostkowego sprawozdania finansowego, o których mowa powyżej, zostały wyłączone na poziomie skonsolidowanym.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z utratą wartości aktywów w platformie nutraceutycznej w dniu 29 kwietnia 2021 r. dokonane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym następujące operacje księgowe:
• utworzenie odpisów aktualizujących wartość pozycji wartości niematerialne – zwiększenie odpisów w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020 wynosi około 5,1 mln zł;
• rozwiązanie/odwrócenie odpisu aktualizującego wartość zapasów – zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020 wynosi około 0,6 mln zł;
• obniżenie wartości zlikwidowanych zapasów - zwiększenie związanego z tym kosztu w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020 wynosi około 0,8 mln zł.

Powyższe odpisy korygują skonsolidowany zysk [stratę] przed opodatkowaniem w kwocie dokonanych jednorazowych operacji księgowych. Spółka informuje, że wysokość wskazanych operacji ma charakter szacunkowy. Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy.

Ponadto w wyniku ujęcia wyżej wspomnianych odpisów jak również w skutek dokonanego szacunku możliwej do osiągnięcia podstawy do opodatkowania w przyszłości oraz implementacji zmian w przepisach podatkowych zmianie uległa wartość skonsolidowanych aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu podatku odroczonego spadły o około 7,6 mln zł, a rezerwy z tytułu podatku odroczonego uległy zmniejszeniu o około 4,9 mln zł.

Emitent informuje, że wyniki finansowe za 2020 rok zostaną przekazane w odpowiednich raportach rocznych, których publikacja jest zaplanowana na dzień 30 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-04-29Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk