• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki (2021-06-14 21:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 w sprawie zawarcia pomiędzy Akcjonariuszami umowy sprzedaży akcji, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2021 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Orenore sp. z o.o. [Orenore, Kupujący] częściowego odkupu od akcjonariuszy [Sprzedający] będących stroną ww. umowy łącznie 199.204 akcji Emitenta.

Orenore dokonało ww. wykupu w imieniu własnym, lecz na rzecz podmiotu zagranicznego, natomiast przeniesienie odkupionych akcji Emitenta pomiędzy rachunkami Orenore i ww. podmiotu zagranicznego nastąpi w ramach odrębnej transakcji. Przed przeniesieniem akcji na rachunek ww. podmiotu zagranicznego Orenore zobowiązało się do powstrzymania się od wykonywania prawa głosu z tych akcji, chyba że uzyska pisemną zgodę ww. podmiotu zagranicznego.

Jednocześnie, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, odkup od Sprzedających pozostałej części akcji objętych ww. umową nastąpi w ramach odrębnej transzy zgodnie z zapisami ww. umowy pomiędzy Sprzedającymi a Kupującym.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta łączące strony porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2019 pozostaje wiążące do czasu, kiedy Kupujący nabędzie od Sprzedających wszystkie akcje Emitenta zgodnie z postanowieniami umowy i zapłaci Sprzedającym całość ceny za akcje.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-14Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-06-14Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk