• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF (2021-03-05 18:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 w sprawie umowy inwestycyjnej dot. spółki HealthUp Sp. z o.o., która po przekształceniu w spółkę akcyjną działa obecnie pod firmą Healthup S.A. [HealthUp], w której akcje posiada Fundusz JPIF, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. doszło do realizacji przez kanadyjską spółką Trudell Medical Limited będącą międzynarodowym liderem produkującym i dystrybuującym urządzenia medyczne [Inwestor] Drugiej Transzy inwestycji w HealthUp poprzez objęcie przez Inwestora akcji HealthUp w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 8.827,004 zł oraz konwersję na kapitał zakładowy uprzednio udzielonej pożyczki w kwocie ok. 5,9 mln zł.

W związku z realizacją Drugiej Transzy inwestycji, z chwilą dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego HealthUp do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Inwestorowi będzie przysługiwało 40.03% akcji HealthUp uprawniających łącznie do 51% ogólnej liczby głosów w HealthUp, natomiast udział JPIF w HealthUp będzie wynosił odpowiednio 41.15% akcji HealthUp uprawniających łącznie do 33,62% ogólnej liczby głosów w HealthUp, natomiast w przypadku przeprowadzenia w całości programu opcyjnego dla pracowników [Employee Stock Option Plan, ESOP], Inwestorowi będzie przysługiwało 36,82% akcji HealthUp uprawniających łącznie do 51% ogólnej liczby głosów w HealthUp, natomiast udział JPIF w HealthUp będzie wynosił odpowiednio 37,86% akcji HealthUp uprawniających łącznie do 29,36% ogólnej liczby głosów w HealthUp. Pozostała część akcji przysługuje dotychczasowym udziałowcom HealthUp.

Emitent przypomina, że HealthUp rozwija mobilną platformę monitorowania i wspomagania leczenia chorób płuc wyposażoną w elektroniczny spirometr oraz oprogramowanie pozwalające na optymalizację diagnostyki i zarządzania chorobami układu oddechowego natomiast poprzez jednostkę zależną – Adiuvo Management Sp. z o.o. Emitent wywiera znaczący wpływ na JPIF.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.comwww.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-03-05Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk