• Odbierz prezent
ADATEX DEWELOPER S.A.: Zbycie ogółu praw i obowiązków wynikających z otrzymanych pożyczek (2021-02-22 17:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ADATEX DEWELOPER S.A.
Temat
Zbycie ogółu praw i obowiązków wynikających z otrzymanych pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Adatex Deweloper S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisane
trójstronne umowy zbycia ogółu praw i obowiązków z Prymus S.A. i Adatex Spółka z .o.o. wynikających z Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2020 r. na kwotę 4.000.000 zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 53/2020 w dniu 23.12.2020 roku oraz dot. Umowy Pożyczki z dnia 15 stycznia 2021 r. na kwotę 2 500 000 zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 w dniu 19.01.2021 r.
Na skutek ww. Umów Adatex Spółka z o.o. przejęła całość praw i obowiązków wynikających z ww. Umów Pożyczek. Pozostałe warunki ww. Umów pożyczek nie ulegają zmianie.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Iwona DylewskaPrezes ZarząduIwona Dylewska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk