• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez akcjonariusza (2021-02-23 16:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację na podstawie przepisów art. 69 ust. 2. 1) a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25) od akcjonariusza Pana Piotra Bielińskiego.

W związku z zarejestrowaniem w dniu 22.02.2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.695.700 zł. do kwoty 2.003.700 zł., tj. o kwotę 308.000 zł., równą wartości nominalnej 3.080.000 akcji nowej emisji, serii D o czym Emitent informował raportem bieżącym 10/2021 w dniu 22.02.2021 r. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ACTION S.A., udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta przysługujący Panu Piotrowi Bielińskiemu zmniejszył się z poziomu 22,48 % do 19,02 % tj. o 3,46 %.

Liczba akcji posiadanych przez Pana Piotra Bielińskiego przed podwyższeniem kapitału zakładowego wynosiła 3 811 749 sztuk, co stanowiło 22,48 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) ACTION S.A. i uprawniało do 3 811 749 oddania głosów, co stanowiło 22,48 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta Pan Piotr Bieliński posiada niezmiennie 3 811 749 sztuk akcji ACTION S.A., które stanowią 19,02 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) ACTION S.A. i uprawniają do oddania 3 811 749 głosów, co stanowi 19,02 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wykonaniu - przewidzianej w artykule 2.4. pkt (i) i artykule 3. prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Emitenta - konwersji wierzytelności na akcje. Podstawą wpisu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców było prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 7.08.2020 r., zgodnie z art. 169 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-02-23

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk