• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Zakończenie współpracy w obrębie spółki zależnej Emitenta. Przejęcie projektu przez Spółkę. (2021-04-01 11:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Zakończenie współpracy w obrębie spółki zależnej Emitenta. Przejęcie projektu przez Spółkę.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 18.08.2020 r., Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, 1.04.2021 r., Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z MW ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Krakowie oraz spółkami zależnymi tego podmiotu: MW MANAGEMENT AND CLAIMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i CENTER ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgadniającego wcześniejsze zakończenie współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o. oraz samodzielne kontynowanie projektu w obrębie sklepu internetowego krakvet.pl przez Emitenta.
W ramach powyższych uzgodnień Spółka kupiła od MW ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Krakowie 240 udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000 zł. w kapitale zakładowym spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o., za cenę 100.080 zł. W związku z tą transakcją Emitent posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o.
Jednocześnie Emitent podjął decyzję, że z wykorzystaniem przysługujących mu praw własności intelektualnej, samodzielnie i bezpośrednio będzie kontynuował działalność gospodarczą w obrębie sklepu internetowego krakvet.pl. W ocenie Spółki, powyższa decyzja pozwoli na usprawnienia organizacyjne, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności projektu na rynku artykułów dla zwierząt.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu
2021-04-01

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk