• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wykreślenie hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu. (2021-09-23 17:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr61/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wykreślenie hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r. oraz nr 26/2021 z dnia 8.04.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie wykreślenia hipotek łącznych z równym prawem pierwszeństwa, ustanowionych uprzednio na rzecz dziesięciu wierzycieli z Grupy IV Układu, w dziale IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Spółki położonych w Krakowie, o numerach KR1P/00331682/8 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynku i urządzenia stanowiących odrębną nieruchomość), nr KR1P/00331683/5 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości)oraz KR1P/00366251/2 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości). Łączna suma wykreślonych hipotek wynosi 122.703 tys. zł.

Zgodnie z pkt 1.5. (ii) układu, powyższe hipoteki zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wykonania Układu na okres (w odniesieniu do Wierzycieli należących do Grupy IV) do dnia dokonania przez Spółkę zapłaty na rzecz wszystkich Wierzycieli należących do Grupy IV Spłaty Pieniężnej (zdefiniowanej w pkt 2.4. układu). Po dokonaniu zapłaty Spłaty Pieniężnej i w wyniku takiej spłaty wygaśnięciu w tej części wierzytelności Wierzycieli należących do Grupy IV, wygasną również Hipoteki ustanowione na rzecz tych Wierzycieli.
Spółka dokonała Spłaty Pieniężnej (w rozumieniu pkt 2.4. Układu) w dniu 29.01.2021 r. W związku z tym zasadne było wykreślenie powyższych hipotek. Postanowienia stanowiące podstawę wykreślenia hipotek nie są prawomocne.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu
2021-09-23

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk