• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wstrzymanie wykonania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7 (2021-03-18 17:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wstrzymanie wykonania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18.03.2021 r., doręczone zostały Spółce postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 3.03.2021 r. wstrzymujące wykonanie decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalających wysokość należnego Emitentowi odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) […]”, o których to decyzjach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z 16.09.2020 r. i 43/2020 z 20.10.2020 r.

Powyższe postanowienia wydane zostały na podstawie art. 152 k.p.a. w związku ze złożeniem przez Emitenta w dniu 22.01.2021 r. oświadczeń o ustanowieniu hipotek na zabezpieczenie wykonania układu na nieruchomościach, których część objęta była ww. decyzjami ustalającymi odszkodowanie (o czym Spółka powiadomiła w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r.). Okoliczność ta może skutkować zmianą uprawnionych do odszkodowania, które może zostać wówczas wypłacone na rzecz wierzycieli hipotecznych, zgodnie z art. 18 ust. 1, 1 c. i 1 i. ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W takim wypadku odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Oznacza to, że wystąpienie tego zdarzenia nie będzie miało negatywnych konsekwencji finansowych dla Emitenta.

Emitent informuje również, że zgodnie z przekazanym przez Wojewodę Mazowieckiego zawiadomieniem, analiza podstaw wznowienia postępowania w sprawach ww. decyzji określających odszkodowanie i ustalenia podmiotów uprawnionych do odszkodowania nastąpi na podstawie stanu istniejącego w dacie, gdy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2019 z dnia 7.08.2019 r. (znak: WI-II.7820.1.17.2018.AC) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) o długości odcinka około 6,64 km stanie się ostateczna. W chwili obecnej decyzja ta nie jest ostateczna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-03-18

Andrzej BiałyProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk