• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu (2021-05-05 15:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 08.03.2021 r., raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 09.03.2021 r., raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 12.03.2021 r., raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 16.03.2021 r., raportu bieżącego nr 21/2021 r. z dnia 25.03.2021 r., raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 21.04.2021 r., raportu bieżącego nr 31/2021 z dnia 22.04.2021 r., raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 29.04.2021 r. informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 20.04.2021 r. postanowienia o wpisaniu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa w postaci wyposażenia systemów magazynowych stanowiących rzeczy ruchome lub ich zbiór w postaci zespołu urządzeń tworzących system automatycznych przenośników transportowych towarów, wpisanym do ewidencji środków trwałych Spółki pod numerem ewidencyjnym 935/2009/UTECH, zlokalizowanym w magazynie Spółki „Hala 1 i Hala 2A” położonym przy ul. Dawidowskiej 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.


Powyższy zastaw rejestrowy ustanowiony zostały do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. Pozostałe wnioski Spółki o ustanowienie zastawów rejestrowych, zgodnie art. 1.6. ust. 2) Układu nie zostały jeszcze rozpoznane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05


Piotr Bieliński

Prezes Zarządu
2021-05-05

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk