• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu (2021-04-21 16:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 08.03.2021 r., raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 09.03.2021 r., raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 12.03.2021 r., raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 16.03.2021 r., raportu bieżącego nr 21/2021 r. z dnia 25.03.2021 r. informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 15.04.2021 r. postanowienia o wpisaniu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawach z rejestracji następującego znaku towarowego:

a) słownego „SFERIS”, nr prawa wyłącznego: 235657, zarejestrowany w: Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej


Powyższy zastaw rejestrowy ustanowiony zostały do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. Pozostałe wnioski Spółki o ustanowienie zastawów rejestrowych, zgodnie art. 1.6. ust. 1) i 2) Układu nie zostały jeszcze rozpoznane.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21

Sławomir Harazin

Wiceprezes Zarządu
2021-04-21

Andrzej BiałyProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk