• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu (2021-03-25 16:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 08.03.2021 r., raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 09.03.2021 r., raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 12.03.2021 r., raportu 19/2021 z dnia 16.03.2021 r. informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu, 04.03.2021 r., postanowień o wpisaniu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawach z rejestracji następujących znaków towarowych:

a) słowno-graficzny „ACTIVE PANDA”, nr prawa wyłącznego: 015889661, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
b) słowno-graficzny „SFERIS”, nr prawa wyłącznego: 016414369, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
c) słowny „ELEKTRONICZNYŚWIAT.PL”, nr prawa wyłącznego: 257005, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
d) słowno-graficzny „PENTAGRAM THE PERFECT SIMPLICITY”, nr prawa wyłącznego: 161246, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
e) słowny „ACTIS”, nr prawa wyłącznego: 241289, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
f) słowny „TENDER”, nr prawa wyłącznego: 238820, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Powyższe zastawy rejestrowe ustanowione zostały do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. Pozostałe wnioski Spółki o ustanowienie zastawów rejestrowych, zgodnie art. 1.6. ust. 1) i 2) Układu nie zostały jeszcze rozpoznane.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu
2021-03-25

Andrzej Biały


Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk