• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu (2021-03-12 10:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 18.02.2021 r., oraz raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 08.03.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 09.03.2021 r. informuje, iż Emitent w dniu wczorajszym, 11.03.2021 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniach 05.03.2021 r. oraz 03.03.2021 r. postanowień o wpisaniu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawach z rejestracji następujących znaków towarowych:

a) słowno-graficzny „SAM CLEAR”, nr prawa wyłącznego: 015083116, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
b) graficzny „blueanker”, nr prawa wyłącznego: 014659916, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ,
c) słowny „PENTAGRAM”, nr prawa wyłącznego: 009410143, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
d) słowny „ACTIVEJET”, nr prawa wyłącznego: 005790332, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, 03.03
e) słowny „SFERIS SELECTO”, zarejestrowany w: Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nr prawa wyłącznego: 243553,
f) słowny „ELEKTRONICZNY ŚWIAT”, nr prawa wyłącznego: 257004, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
g) słowno-graficzny „ELEKTRONICZNYŚWIAT.PL „…INTERNETOWY A JEDNAK Z DUSZĄ””, nr prawa wyłącznego: 257006, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
h) słowno-graficzny „SFERIS”, nr prawa wyłącznego: 210179, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
i) słowno-graficzny „Tuckano”, nr prawa wyłącznego: 015083322, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
j) słowno-graficzny „ACTION EU”, nr prawa wyłącznego: 012803301, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
k) słowno-graficzny „GREEN ACTIVE”, nr prawa wyłącznego: W01186559, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
l) słowny „ACTION”, nr prawa wyłącznego: 012455531, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
m) słowny „ACTIVEJET”, nr prawa wyłącznego: 229101, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
n) słowno-graficzny „SFERIS”, nr prawa wyłącznego: 210178, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Powyższe zastawy rejestrowe ustanowione zostały do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. Pozostałe wnioski Spółki o ustanowienie zastawów rejestrowych, zgodnie art. 1.6. ust. 1) i 2) Układu nie zostały jeszcze rozpoznane.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-03-12

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk