• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu (2021-03-08 14:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 18.02.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 24.02.2021 r. postanowień o wpisaniu zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów na prawach z rejestracji następujących znaków towarowych: a) słowny „PENTAGRAM”, nr prawa wyłącznego: 224699, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; b) słowno-graficzny „ACTINA SOLAR”, nr prawa wyłącznego: 014817498, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; c) słowny „ACTIVEJET”, nr prawa wyłącznego: 007605728, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; d) słowno-graficzny „Active Panda”, nr prawa wyłącznego: 21655525, zarejestrowany w: China Trademark Office; e) słowno-graficzny „Active&Food”, nr prawa wyłącznego: 015337926, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; f) słowno-graficzny „ACTIVEJET”, nr prawa wyłącznego: 934354, zarejestrowany w: Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; g) słowny „Tuckano”, nr prawa wyłącznego: 015083215, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; h) słowno-graficzny „ACTINA”, nr prawa wyłącznego: 012663944, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Powyższe zastawy rejestrowe ustanowione zostały do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. w odniesieniu do każdego zastawu rejestrowego. Pozostałe wnioski Spółki o ustanowienie zastawów rejestrowych, zgodnie art. 1.6. ust. 1) i 2) Układu nie zostały jeszcze rozpoznane.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-03-08

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk