• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku (2021-03-31 23:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.03.2021 r. sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 185 890 719,62 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W opinii Zarządu zasadnym jest by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu a także aktualną sytuację związaną z COVID – 19, Zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu
2021-03-31

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk