• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Uchylenie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7 (2021-06-14 15:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Uchylenie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2021 z dnia 18.03.2021 r. i nr 27/2021 z dnia 9.04.2021 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14.06.2021 r., doręczone zostały Spółce postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 4.06.2021 r. uchylające uprzednio wydane postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 3.03.2021 r. wstrzymujące wykonanie decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalających wysokość należnego Emitentowi odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) […]”, o których to decyzjach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z 16.09.2020 r. i 43/2020 z 20.10.2020 r.

Powyższe postanowienia wydane zostały na podstawie art. 152 k.p.a. w związku z ustaleniem przez Wojewodę Mazowieckiego, iż w dniu 23.03.2021 r. stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2019 z dnia 7.08.2019 r. (znak: WI-II.7820.1.17.2018.AC) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) o długości odcinka około 6,64 km. W związku z faktem, iż w dacie ostateczności opisanej decyzji nie zmienił się krąg podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomości objęte ww. inwestycją drogową, postanowienia wstrzymujące wykonanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania zostały uchylone, a postępowanie administracyjne w tej sprawie nie podlega wznowieniu. W konsekwencji powyższych rozstrzygnięć odszkodowania za nieruchomości wskazane w raporcie bieżącym nr 39/2020 z 16.09.2020 r. i 43/2020 z 20.10.2020 r. przysługują Emitentowi.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-14

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu
2021-06-14

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk