• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany w nazwie Emitenta. (2021-02-22 11:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany w nazwie Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w nazwie Spółki polegającej na wykreśleniu oznaczenia „w restrukturyzacji”. W związku z tym, z dniem 22.02.2021 r., firma Emitenta ponownie brzmi: ACTION Spółka Akcyjna.
Powyższa zmiana jest wynikiem prawomocnego zakończenia w dniu 15.12.2020 r. postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2020 z 17.12.2020 r. Podstawą wpisu zmiany w nazwie Spółki w rejestrze przedsiębiorców było prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 7.08.2020 r., zgodnie z art. 169 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i tym samym rejestracja ta nie wymagała zmiany Statutu Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-02-22

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk