• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Rejestracja akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych Rejestracja akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych (2021-06-23 16:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych Rejestracja akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) z dnia 22.06.2021 r., na podstawie którego KDPW oświadczył, że w odpowiedzi na wniosek Spółki zawiera z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, opłaconych w całości, w liczbie 2.972.816 o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 PLN. Akcjom serii D nadany został kod ISIN: PLACTIN00042. Zgodnie z powyższym oświadczeniem, rejestracja akcji serii D nastąpi na zasadach określonych w § 69a Regulaminu KDPW, w dniu 25.06.2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-23

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-06-23


Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk