• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku. (2021-04-28 18:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia:2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał (wraz z ich uzasadnieniem sporządzonym przez Zarząd oraz opinią Rady Nadzorczej) na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. które odbędzie się dnia 27 maja 2021 roku.

Zarząd Emitenta przekazuje również sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

Załączniki do niniejszego raportu:
- Projekty uchwał na ZWZA ACTION S.A. wyznaczone na dzień 27 maja 2021 r.
- Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZA ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 27 maja 2021 r.
- Opinia Rady Nadzorczej ACTION S.A. w sprawie projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZA ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 27 maja 2021 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. za 2020 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2020 rok
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do raportu 33_2021_Projekty Uchwał.pdfZałącznik do raportu 33_2021_Projekty Uchwał
Załącznik do raportu 33_2021_Uzasadnienie do Projektów Uchwał.pdfZałącznik do raportu 33_2021_Uzasadnienie do Projektów Uchwał
Załącznik do raprtu 33_2021 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał.pdfZałącznik do raprtu 33_2021 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał
Załącznik do raprtu 33_2021 Sprawozdanie Rady ACTION .pdfZałącznik do raprtu 33_2021 Sprawozdanie Rady ACTION
Załącznik do raprtu 33_2021 Sprawozdanie Rady Grupa.pdfZałącznik do raprtu 33_2021 Sprawozdanie Rady Grupa
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu
2021-04-28

Andrzej Biały


Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk