• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7 (2021-04-09 17:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o doręczeniu pełnomocnikowi Spółki w dniu 8.04.2021 r. decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.03.2021 r. wydanej w wyniku rozpoznania odwołań od decyzji Wojewody Mazowieckiego Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2019 z dnia 7.08.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) o długości odcinka około 6,64 km.
Na mocy powyższej decyzji z dnia 23.03.2021 r., Minister Rozwoju, Pracy i Technologii częściowo uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 7.08.2019 r., przy czym zakres zmodyfikowanego rozstrzygnięcia nie miał wpływu na nieruchomości Emitenta objęte realizacją powyższej inwestycji drogowej, tj. następujące działki: nr 83/1 o pow. 0,0084 ha (wydzielona z dz. ew. nr 83), nr 88/2 o pow. 0,0264 ha (wydzielona z dz. ew. nr 88/1), nr 89/2 o pow. 0,0303 ha, nr 89/4 o pow. 0,0021 ha (wydzielone z dz. ew. nr 89/1), nr 3/1 o pow. 0,2170 ha i nr 3/2 o pow. 0,0386 ha (wydzielone z dz. ew. nr 3), nr 90 o pow. 0,5947 ha i nr 91 o pow. 1,8891 ha. Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.03.2021 r. jest ostateczna.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, powyżej wymienione nieruchomości Emitenta stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ponadto, na podstawie art. 12 ust. 4 c. ww. ustawy, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wygasają ustanowione na wywłaszczonych nieruchomościach ograniczone prawa rzeczowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-09

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-04-09

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk