• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Złożenie wniosków o ustanowienie zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu. Korekta raportu bieżącego nr 6/2021 (2021-02-18 13:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Złożenie wniosków o ustanowienie zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu. Korekta raportu bieżącego nr 6/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w wykonaniu art. 1.6. i 1.12. prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki (dalej: Układ), Emitent w dniu dzisiejszym złożył do sądu wnioski o wpis zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów na wyposażeniu systemów magazynowych stanowiących rzeczy ruchome lub ich zbiór (opisanym w art. 1.6. ust. 1) Układu) oraz prawach z rejestracji znaków towarowych (opisanych w art. 1.6. ust. 2) pkt a) – mm) Układu.
Zgodnie z art. 1.6. Układu oraz umowami zastawniczymi (o których zawarciu z administratorem zastawu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 5.01.2021 r.), powyższe zastawy rejestrowe ustanowione zostały w celu zabezpieczenia roszczeń Wierzycieli należących do Grupy I i Grupy IV do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. w odniesieniu do każdego zastawu rejestrowego. Ustanowienie powyższych zastawów rejestrowych wymaga wpisu do rejestru zastawów.

Jednocześnie Spółka dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 11.02.2021 r. w związku z oczywistą omyłką w raporcie 6/2021 w postaci błędnej numeracji raportu, poprawna numeracja raportu z dnia 11.02.2021 r. to 7/2021.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu
2021-02-18

Sławomir Harazin


Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk