• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu. (2021-04-08 16:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie wpisu hipotek w dziale IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Spółki położonych w Krakowie, o numerach KR1P/00331682/8 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynku i urządzenia stanowiących odrębną nieruchomość), nr KR1P/00331683/5 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości)oraz KR1P/00366251/2 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości). Łączna suma hipotek 259.538 tys. zł.

Powyższe hipoteki zostały ustanowione jako hipoteki łączne z równym prawem pierwszeństwa na rzecz 50 Wierzycieli, to jest na rzecz każdego z Wierzycieli należących do Grupy I oraz Grupy IV, który zgłosił się do Spółki po dniu wydania postanowienia o zatwierdzeniu Układu, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Powyższe Emitent ustalił na podstawie informacji z Elektronicznego Systemu Ksiąg Wieczystych. Postanowienia o dokonaniu wpisu nie zostały dotychczas doręczone Spółce.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-04-08

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk