• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Aneks do umowy z Bankiem (2021-05-10 16:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Aneks do umowy z Bankiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez Bank aneks nr 6 do zawartej przez Spółkę z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 25 lipca 2014 roku z późniejszymi zmianami („Umowa”), w celu zmiany ograniczenia prawnych zabezpieczeń zobowiązań Emitenta jako kredytobiorcy wynikających z Umowy, tj.:

1. zmianę wysokości zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 4.500.000,00 PLN na należących do Emitenta zapasach towarów handlowych;
2. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia zapasów towarów handlowych, o których mowa w pkt 1 powyżej,
3. przelew wierzytelności z umów, kontraktów, zamówień jak również wierzytelności przyszłych, jakie przysługują i przysługiwać będą Spółce w stosunku do jej kontrahentów, w łącznej kwocie nie mniejszej
niż 3.000.000,00 PLN


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-10

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-05-10

Andrzej Biały


Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk