• Odbierz prezent
ACREBIT S.A.: Zmiana stanu posiadania (2021-03-24 16:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT SA
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dawniej: Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Pana Damiana Kubery ("Zawiadamiający") zawiadomienie z dnia 24 marca 2021 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) informujące o zmianie udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
Informacja D.Kubera zmiana stanu posiadania.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACREBIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACREBIT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-846WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
STANISŁAWA AUGUSTA73 lok.4
(ulica)(numer)
(22) 6120058
(telefon)(fax)
biuro@acrebit.comacrebit.pl
(e-mail)(www)
524-25-73-311140538834
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk