• Odbierz prezent
ACREBIT S.A.: Zarząd spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 18 lutego 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/20
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/32021
Data sporządzenia:2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Zarząd spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 18 lutego 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pana Gerharda Mikolaiczik, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent pozyskał informację o objęciu przez Gerharda Mikolaiczik 169.364 akcji serii D Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Acrebit S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 18 lutego 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pana Andrzeja Swinarew, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent pozyskał informację o objęciu przez Andrzeja Swinarew 169 364 akcji serii D Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Powidomienie MAR o transakcji_akcje D_A. Swinarew.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACREBIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACREBIT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-846Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Augusta73 lok. 4
(ulica)(numer)
(22) 389 51 33
22) 612 00 58
(22) 814 57 16
(telefon)(fax)
biuro@acrebit.comacrebit.pl
(e-mail)(www)
524-25-73-311140538834
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10 Damian KuberaOperator EBI i ESPI

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk