• Odbierz prezent
ACREBIT S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze Spółką Yoshi S.A. (2021-03-23 19:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Emitenta ze Spółką Yoshi S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dawniej: Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2020 z dnia 8 października 2020 roku (dot. publikacji planu połączenia z Yoshi S.A.,) a także uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia Spółki (raport bieżący EBI nr 22/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.) informuje o pozyskaniu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajo-wego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000399805 (dalej: „Yoshi S.A.”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk