• Odbierz prezent
ACKERMAN S.A.: Umowa przedwstępna dotycząca zakupu 20% OMEGA-WAT Sp. z o.o. (2021-02-18 08:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
ACKERMAN S.A.
Temat
Umowa przedwstępna dotycząca zakupu 20% OMEGA-WAT Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 r. zawarł z dwoma osobami fizycznymi, udziałowcami spółki OMEGA-WAT Sp. z o.o. ("OMEGA-WAT"), przedwstępną umowę sprzedaży 4 udziałów OMEGA-WAT, stanowiące 20% w kapitale zakładowym OMEGA-WAT ("Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów, w wyniku której Emitent w dniu zamknięcia transakcji stanie się właścicielem 10 udziałów OMEGA-WAT, stanowiących 50% w kapitale zakładowym OMEGA-WAT.

Cena nabycia udziałów OMEGA-WAT będzie składała się z dwóch elementów - kwoty gwarantowanej, płatnej w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży udziałów oraz kwoty wynagrodzenia dodatkowego obliczonego na podstawie wyników finansowych OMEGA-WAT za rok 2021.

W przypadku osiągniecia przez OMEGA-WAT w roku 2021 zysku brutto przekraczającego 1.000.000 PLN wynagrodzenie dodatkowe wyniesie 60.000 akcji Emitenta (akcje własne Emitenta).

W okresie do daty zamknięcia transakcji Sprzedający udzielili Emitentowi wyłączności transakcyjnej.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.
W ocenie Zarządu Spółki zwiększenie inwestycji kapitałowej w OMEGA-WAT przy jednoczesnym uzależnieniu ceny od wyników OMEGA-WAT będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności grupy w wymiarze finansowym.
Jednocześnie jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia grupy kapitałowej WAT S.A. działającej na rynku fotowoltaiki opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi, o czym Emitent informował w komunikacie ESPI 2/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACKERMAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACKERMAN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lektykarska54
(ulica)(numer)
+48 22 490 99 00+48 22 490 99 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010219301142193055
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Dariusz MatulkaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk