• Odbierz prezent
ACKERMAN S.A.: Skup akcji własnych (2021-09-25 07:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-09-25
Skrócona nazwa emitenta
ACKERMAN S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 21 - 23 września 2021 r. na rachunek WAT S.A. 388 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0388 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 11,09 zł.
Emitent posiada łącznie 63.957 akcji własnych stanowiących 6,3957 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 21 – 23 września 2021 Emitent przekazuje w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
trans_20210921_23.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACKERMAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACKERMAN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lektykarska54
(ulica)(numer)
+48 22 490 99 00+48 22 490 99 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010219301142193055
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-25Dariusz MatulkaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk