• Odbierz prezent
AC S.A.: Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2020 r. (2021-03-04 11:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. podaje do publicznej wiadomości nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 r.:

Raport roczny za 2020 rok – 31 marca 2021 r. (prezentacja raportu rocznego wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz informacją dodatkową).

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok był ustalony na dzień 17 marca 2021 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 00
(telefon)(fax)
info@ac.com.pl
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Anatol TimoszukPrezes Zarządu
2021-03-04Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk